تبلیغات
مجله اینترنتی روز به روز - • حیض (پریود) و احکام شرعی آن - ویژه خانم ها

• حیض (پریود) و احکام شرعی آن - ویژه خانم ها

سه شنبه 5 خرداد 1388 09:30 ب.ظنویسنده : سبزه

 
 تماشاگران را ببینید و لذت ببرید| www.tamashagaran.ir | برای تمام سنین و سلیقه ها...كلیك كنید تا باور كنید

توجه: بیان مسائل و احكام شرعی در این سایت از منابع موثق و معتبر صورت می گیرد و هدف از آنتشار آن تنها آموزش و اطلاع رسانی است .حیض (پریود) چیست ؟


 حیض خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی خون از رحم زن ها خارج می شود. زن را در موقع دیدن خون حیض , حائض می گویند. این خون در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن سرخ مایل به سیاهی است و با فشار و کمی سوزش بیرون می آید.علایم حیض چیست؟

برای خون حیض و استحاضه علاماتی ذکر شده است که زن هنگام دیدن خون باید به آن نشانه‏ها توجّه کند و با وجود هر نشانه به احکام مربوط به آن عمل کند. اگر خون، خون حیض باشد، اقلّ زمان آن سه روز کامل و پی در پی خون دیدن است.

اگر یک روز فاصله شود یعنی زن روز اوّل خون دید و روز دوم پاک بود و روز سوم دوباره خود دید، آن خون، خون حیض نیست و نمازهای فوت شده و نیز روزه‏های واجبِ فوت شده باید قضا شود.

حداکثر زمان حیض ده روزه است؛ اگر بعد از سه روز خون قطع شود و بعد از چند روز خون دیده شود، در صورتی که در بین ده روز باشد، خون دیده شده، خون حیض است. و اگر بعد از ده روز خون دیده شود، حیض نیست، بلکه استحاضه است و باید به احکام استحاضه عمل شود. اقسام استحاضه و احکام آن به تفصیل در رساله‏های عملیّه ذکر شده است.

اگر زن شک دارد که خون دیده شده، خون حیض یا خون زخم است(در صورتی که از طریقی علم حاصل کند که خون زخم است، مثلاً پزشک متخصّص بگوید)، آن خون، حکم خون حیض را ندارد و در صورتی که در شک باقی بماند اگر قبلاً حیض بوده ممکن است این خون دنباله همان باشد؛ اظهر این است که پنبه‏ای را داخل فرج کند و بیرون آورد، یا اگر خون خارج میشود در صورتی که خون از طرف چپ باشد، حیض و اگر از طرف راست باشد، زخم است. اگر وارسی ممکن نیست باید به حالت سابق عمل کند و در صورتی که قبلاً پاک بوده وظیفه او مانند وظیفه حائض نیست. نیز اگر شخص، مبتدئه باشد، یعنی برای اوّلین بار خون میبیند، باید به احکام مبتدئه که در رساله‏های عملیّه بیان شده است، عمل کند.

سؤال: زنى هستم 28 ساله که به مدت 15 روز مشکل پریودى داشتم . بعد از دو هفته از پاک شدن پرید قبلى به مدت 5 روز لک بینى داشته که یکى دو بار از این 5 روز مقدار خون بیشتر و سیاهتر بود . روزه ها را کامل گرفته و براى هر نماز نیز وضو گرفتم (بعضى وقتها که بیشتر بود تیمم بدل از غسل هم مى کردم . از روز ششم تا پانزدهم خون به صورت غلیظ و روشن جارى شد (احتمالا پرید اصلى ) حال 5 روز اول استحاضه است یا حیظ ؟ و اعمال (نماز وروزه ) در این شرایط چه خواهد بود ؟ مخصوصا 5 روز اول ؟
پاسخ: آن 5 روز که بصورت لکه بینى بوده است استحاضه است و باید نماز را با شرایطى که در سال امده است و همچنین روزه را باید گرفت .

2
سؤال: اگر زنى در هنگام عادت ماهیانه یا دانسته و یا ندانسته با شوهر خود جماع كند حكم شرعى انرا بیان فرمائید؟
پاسخ: حكم خاصى ندارد فقط اگر از روى علم و اختیار بوده باید توبه كند .

3
سؤال: برخى خانمها در اثر بستن لوله رحم دیگر خون حیض نمى بینند ، مساله طهر غیر مواقعه و عده چنین زنهایى را بیان بفرمائید ؟
پاسخ: حكم خانمهاى را دارد كه به صورت طبیعى حیض نمى شوند .

4
سؤال: خواندن قرآن ، تفسیر قرآن و حفظ قرآن در ایام حیض چه حكمى دارد؟ در رساله نوشته شده است كه خواندن بیش از هفت آیه كراهت دارد آیا به این معنى است كه نباید خوانده شود ؟
پاسخ: مانعى ندارد .

5
سؤال: چه حكمى دارد اگر زن حائض پس از 7 روز آب زردى مى بیند آیا اگر غسل كند مى تواند با آن نماز بخواند و روزه بگیرد اگر مقاربتى انجام دهد و سپس آن اب زرد را ببیند چه حكمى دارد ؟
پاسخ: اب زرد اگر خون نباشد پاك شده است و اگر خون باشد تا دوازدهم اگر قطع شود حیض است و الا استحاضه حساب مى شود .

6
سؤال: دخترى دارم 11 ساله كه مشكل ذهنى دارد او در اوایل آبانماه تكلیف شده و دوران پریود او را شروع گردید. سؤال من این است كه پس از اتمام هر دوره پریود با توجه به اینكه او مشكل ذهنى دارد آیا من مىتوانم هنگام استحمام ایشان نیت غسل نمایم و ایشان را غسل بدهم یا خیر و یا اگر راه دیگرى وجود دارد لطفاً بفرمائید؟
پاسخ: اگر مسائل را درك نمى كند تكلیفى بر او نیست و لازم نیست غسل كند و اگر متوجه مى شود باید به او بگوید كه باید غسل حیض كند و همین كافى است و نیت چیزى نیست كه به زبان بیاورد و یا از قلب بگذراند.

7
سؤال: تا به حال سابقه نداشته كه من لك بینى داشته باشم و عادت ماهانه ام مرتب بوده، الان كه در ماه مبارك رمضان هستیم طبق هر ماه سر موقع اتفاق افتاده ولى بصورت لك بینى مختصر كه به شكل حیض نیست ولى زمان حیض است، مى باشد كه من هر روز قبل از اذان غسل مى كنم و روزه مى گیرم ولى در حین روز به طور مختصر لك قهوه اى رنگ مى بینم، نمى دانم روزه هاى این روزها به چه صورت است؟ آیا باید قضاى آن را بگیرم؟
پاسخ: اگر زمان حیض باشد و خون سه روز مستمر باشد هرچند اولش بیرون بیاید و پس از آن بیرو نیاید ولى طور است كه اگر پنبه اى را داخل كنید آلوده مى شود حیض به حساب مى آید ولى اگر منقطع شود حیض نیست بلكه استحاضه است.

8
سؤال: آیا زن در حال عادت ماهانه (حیض) مى تواند نكاح یا عقد كند ؟
پاسخ: اشكال ندارد .

9
سؤال: در حیض منظور از پاك شدن چیست ؟
پاسخ: منظور این است كه در باطن هم خون نباشد .

10
سؤال: تعداد روزهاى حیض را چگونه باید حساب كرد ؟
پاسخ: تا پایان آلودگى.

سؤال: اگر تا ده روز در باطن خون بود ده روز تعدادش شود و سر ده روز غسل شود ؟
پاسخ: اگر از ده روز تجاوز نكرد همه آن حیض است و پس از پاك شدن كامل باید غسل كند و اگر از ده روز تجاوز كرد اگر عادت عددى نداشته باشد روزهایى كه خون صفات حیض داشته باشد حیض است و غیر آن استحاضه است و اگر همه آن یك نواخت باشد و عدد مشخص در زنان فامیل نباشد مى تواند عددى را كه مناسب او از 3 تا 10 حیض قرار دهد و بهتر است هفت را انتخاب كند و مابقى را استحاضه قرار مى دهد .

12
سؤال: آیا شنیدن تمام آیات سوره هایى كه در آن سجده واجب دارد به صورت مستقیم براى خانم حائض اشكال دارد ؟
پاسخ: شنیدن حرام نیست .

13
سؤال: اگر بعد از اذان ظهر عادت شوم و نماز خوانده باشیم آیا باید قضاى آن را بجا بیاوریم؟
پاسخ: اگر بمقدارى بوده كه فرصت براى نماز بوده باید آنرا هم قضا كنید.

14
سؤال: اگر زن وشوهر بعد از نزدیکی بفهمند زن حائض است تکلیف چیست ؟
پاسخ: چون نمیدانسته اند گناهی مرتکب نشده اند و زن بعد از پاک شدن برای حیض و جنابت یک غسل انجام میدهند.

15
سؤال: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با آیات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا ایه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان ایه سجده است را نباید بخواند؟
پاسخ: فقط همان چهار ایه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

16
سؤال: نزدیکی با زن در هنگام حیض چه حکمی دارد؟
پاسخ: حرام است .

17
سؤال: برای خانمها در عادت ماهیانه مربوط به سوره های سجده دار باید کل سوره را سجده کند؟
پاسخ: فقط برای آیه سجده دار سجده لازم است ، البته خواندن آیات سجده در هنگام عادت ماهانه جایز نیست.

18
سؤال: دوره عادت ماهیانه ام منظم نیست اکثرا جلووکاهی عقب می افتد چندین بارهم حدود یک هفته قبل از شروعش لک می بینم وبعد از ان به تدریج خون بیشتر میشود وجمعا ازده روز تجاوز میکند در این حال تکلیف را بفرماید؟
پاسخ: از اولی که خون مستمر است حیض به حساب می اید پس اگر از ده روز تجاوز کرد وهمه قرمز یا سیاه بود اگر در زنان فامیل عادت مشخصی نباشد میتوانید هفت روز را حیض وما بقی را استحاضه قرار دهید.

19
سؤال: خانم هایی که عذر شرعی دارند به هنگام خواندن قران در برخورد با ایات سجده چگونه باید عمل نمایند؟آیا آیه را نخواند؟ یا سوره ای که در ان آیه سجده است را نباید بخواند؟
پاسخ: فقط همان چهار آیه ای که سجده واجب دارد نخواند و خواندن آیات دیگر ان سوره ها اشکال ندارد.

20
سؤال: حوله یا لباسی که قبل از غسل در موقع حیض استفاده شد بعد از غسل پاکی ایا برای استفاده نجس است؟
پاسخ: پاک است و میتواننداستفاده کنند.

سؤال: آیا زردی بجا مانده از لکه بینی خانمها بر روی لباسها که بعد از شستشو باقی مانده است نجس است یا خیر لکه های بعد از حیض که بعد از شستشو بر روی لباس می ماند چطور ؟
پاسخ: در صورتیکه فقط رنگ باشد و جرمیت نداشته باشد آن لکه خون نیست و لباس طاهر میشود .

22
سؤال: اگر روزی 7 حیض غسل کنم و به خیال این که پاک شده ام حنا به دست و پا بندم و بعد متوجه شوم که پاک نشده ام و حنا هم رنگ انداخته تکلیف چیست ؟
پاسخ: گذاشتن حنا در ایام حیض مانعی ندارد .

23
سؤال: آیا میشود در ایام حیض به حمام رفت ؟
پاسخ: مانعی ندارد.

24
سؤال: برای خانمهایی که عذر شرعی دارند تا چه حدی می توانند به ضریح ائمه (علیهم السلام)نزدیک شوند ؟
پاسخ: رفتن به رواقها مانعی ندارد و فقط از همان قسمتی که ضریح در آنجاقرار دارد به احتیاط واجب دوری کنند .

25
سؤال: دختر من دوازده ساله است وتازه عادت ماهانه شده است ولی مرتب خونریزی دارد وبه علت اینکه مدرسه می رود وسن اوکم است نمیتواند برای هر نماز غسل کند دکتر هم می گوید این امر در شروع عادت ماهانه دختران طبیعی است . تکلیف نمازهای اوچیست ؟
پاسخ: اگر از ده روز تجاوز نکرد حیض است واگر تجاوز کرد وهمه آن یک نواخت بود به مقدار ایام عادت دختران فامیل هم سن وسال اوحیض وما بقی استحاضه است واگر یک نواخت نبود . آن چه به صفات حیض است حیض وما بقی استحاضه است واگر عادت دختران فامیل مختلف است می تواند 7 روز حیض حساب کند ودر استحاضه اگر خون کم باشد که پنبه را فرا نمی گیرد غسل لازم نیست ووضوکفایت می کند ولی باید برای هر نماز وضوبگیرد واگر پنبه را فرا می گیرد اگر از آن تجاوز نمی کند یک غسل در شبانه روز کافی است وبه احتیاط واجب لازم است برای نمازهایی که استحاضه متوسط قبل از آن شد غسل کند وبرای هر نماز وضوبگیرد واگر تجاوز می کند باید برای نماز صبح یک غسل وبرای ظهر وعصر یک غسل وهمچنین مغرب وعشاء یک غسل انجام دهد .

26
سؤال: قرائت سوره فصلت وسجده آن برای زن حائض چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد وفقط آیاتی که سجده واجب دارد نباید خوانده شود.

27
سؤال: در موسم حج، برخی بانوان، داروهای طبّی می خورند تا عادت ماهانه را با تأخیر اندازد امّا در همان روز های عادت، به طور منقطع خون می بینند آیا چنان خونی، حیض است؟
پاسخ: اگر سه روز پی در پی خون ببیند اگر چه در درون رحم باشد حیض است وگرنه احكام حیض را ندارد.

28
سؤال: آیا بانوان حائض مى توانند بیشتر از هفت آیه از قرآن بخوانند به جز آیات سجده و اگرچنان كارى جایز و مكروه باشد معنى كراهت آن چیست؟
پاسخ: تلاوت بیش از هفت آیه به جز آیات سجده كه به كلى نیست كراهت دارد ومعناى كراهت دراینجا كمتر بودن ثواب مى باشد.

29
سؤال: سن واقعى یائسگى بانوان چند است ؟
پاسخ: در باب حیض شصت سالگى و در باب عدّه پنجاه سالگى، با فرض انقطاع خون .

30-سؤال: اگرزنی پس از سن یائسگى باز هم خون ببیند چه حكمى دارد ؟
پاسخ: خونى كه خانمها بعد از شصت سال قمرى مى بینند استحاضه است .
 
 
بانوان محترم برای دیدن پرسش و پاسخ بیشتر اینجا کلیک کنند.

برچسب ها: احکام بانوان ، حیض ، پریود ، احکام حیض ، نماز خواندن در زمان حیض ، قران خواندن در زمان حیض ، احکام زنان ، حکم پریود ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 دی 1390 09:55 ق.ظ

 
جمعه 21 اردیبهشت 1397 07:32 ب.ظ
позика на карту срочно
взять деньги в долг без паспорта
картинки кредит
займ онлайн на карту круглосуточно
кредит онлайн на карту без
отказа срочно
кредит онлайн цілодобово
отримати кредит на карту
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:17 ب.ظ
резинки для фитнеса поштучно купить украина
эластичная резинка для фитнеса
купить недорого фитнес резинки 5шт
эспандеры резинки
фитнес резинки для новичков
چهارشنبه 1 شهریور 1396 12:49 ب.ظ
I'm gone to convey my little brother, that he should also visit this
webpage on regular basis to get updated from
hottest gossip.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:38 ب.ظ
Excellent post. I used to be checking continuously this blog and
I'm impressed! Extremely helpful information particularly the closing section :
) I take care of such info a lot. I used to be seeking this
particular info for a long time. Thank you and best of luck.
شنبه 31 تیر 1396 10:58 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my site thus
i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my
web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
یکشنبه 4 تیر 1396 10:40 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین در آیا واقعا حل
و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع موفق به
من مؤمن متاسفانه تنها برای کوتاه در حالی که.

من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است
را خوب به پر همه کسانی معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا بود مجذوب.
چهارشنبه 16 تیر 1395 02:39 ق.ظ
سلام ببخشید من امروز روز ششم ازقاعدگیم هس و فقط کل های سیاه رنگی خارج میشه آیا میتونم غسل کنم و به نماز عید فطر برم. ممنون میشم اگه جوابمو بدید
چهارشنبه 16 تیر 1395 02:37 ق.ظ
سلام ببخشید من امروز روز ششم ازقاعدگیم هس و فقط کل های سیاه رنگی خارج میشه آیا میتونم غسل کنم و به نماز عید فطر برم. ممنون میشم اگه جوابمو بدید
چهارشنبه 16 تیر 1395 02:35 ق.ظ
سلام ببخشید من امروز روز ششم ازقاعدگیم هس و فقط کل های سیاه رنگی خارج میشه آیا میتونم غسل کنم و به نماز عید فطر برم. ممنون میشم اگه جوابمو بدید
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 06:25 ب.ظ
سلام.در روز ششم از حیض پاک می شوم همان روز غسل کنم یا روز هفتم
یکشنبه 7 تیر 1394 12:01 ب.ظ
سلام.من روز اول حیض لکه های خیلی کم به رنگ قهوه ای میبینم و روز بعد از آن خونریزی ام شروع میشود. سوالم این است با دیدن لکه قهوه ای باید روزه ام را باطل کنم یا خیر؟
پنجشنبه 7 خرداد 1394 08:33 ب.ظ
باسلام بنده نزدیک به ده روز ی میشه که پریودیم تمام شده البته ناگفته نمانه که من تا هفت روز بیشتر خونریزی ندارم اما الان میبینم که زمانش طولانی شده اولین بار هم هستش حالا که خواستم نماز وزیارت عاشورا وقران بخونم دوباره لکه دیدم چکار باید بکنم خیلی حالم گرفتس لطفا راهنمایی فرمایید متشکرم
سه شنبه 27 آبان 1393 11:47 ب.ظ
سلام میشود در دوران پریودی زیارت عاشورا را با سجده خواند
پنجشنبه 22 آبان 1393 07:22 ب.ظ
س روزاول قاعدگی نزدیکی حرام است؟
جمعه 20 تیر 1393 04:49 ب.ظ
دختری هستم که تمام عادات ماهیانه ام 7 روز به اتمام می رسد اما در ماه رمضان علاوه بر اینکه یک هفته جلو افتاده در روز چهارم هم ظاهرا پاک شده ام. حال طبق همیشه صبر کنم و در روز 7 غسل کنم و ادامه روزه هایم را بگیرم یا در همین روز چهارم که به نظر پاک شده ام غسل کنم و فرایض را ادامه دهم؟!
یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 11:47 ب.ظ
سلام من بعضی اوقات بعد هفت روز لکه بینی دارم میخواستم ببینم جون همیشگی نیست حیض محسوب میشه
سه شنبه 26 فروردین 1393 06:21 ق.ظ
سلام من خانمی ۲۸ ساله هستم این ماه رو هم سر موقع پریود شدم اما به جای اینکه پریودی من که همیشه ۸ روز طول میکشید الان ۱۸ روزه که ادامه داره دکتر هم رفتم گفتن مشکلی نیست البته بعد از ده روز عادت خونی که میدیدم کم بود وحداقل خارج نمی شد اما الان دو روز هست که خون به همان شکل عادت سیاه و روان خارج میشود اما تا قبل از این من احکام استحاضه رو به جا می آوردم ولی حالا موندم این خون عادته یا استحاضه( ۱۸ روز خونریزی)
پنجشنبه 3 بهمن 1392 01:42 ب.ظ
ایا دیدن خون قهوه ای به صورتیکه در حیض باشد نماز است?
پنجشنبه 22 دی 1390 11:07 ق.ظ
در جواب سوال های شما تناقض وجود دارد
سبزه
بانوی محترم اگر شماره سوال را ذکر میکردید ممنون میشدیم تا پس از بررسی و نیاز به اصلاح صحیح شود .
چهارشنبه 4 آبان 1390 02:21 ب.ظ
لطفا زودتر جواب من را بدید.
سبزه
دوست عزیز . شما میتوانید پاسختان را در كتب مربوطه و سایت های مربوط بیابید . در این پست فقط سوالات مربوط به حیظ و احكام ان ان هم با ذكر منبع و یا معرفی سایت پاسخ داده میشود . لطفا از پرسش های نامرتبط با هر پست خودداری فرمایید .
اگر سوالی دارید كه مربوط به هیچ پستی نمیباشد و یا نظر خاصی دارید از طریق صفحه تماس كه لینك ان بالای سایت موجود میباشد اقدام فرمایید .
ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر